Quay về Bạn đang ở trang: Home

Lịch sử điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 2008 đến nay

Trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học, điểm chuẩn vào mỗi trường Đại học rất khác nhau: có trường điểm chuẩn là điểm sàn (13 – 14 điểm), có trường điểm chuẩn cao hơn điểm sàn rất nhiều (27 điểm trở lên).

Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?

Xem tiếp...

Lịch sử điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương cơ sở TP HCM từ năm 2008 đến nay

Trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học, điểm chuẩn vào mỗi trường Đại học rất khác nhau: có trường điểm chuẩn là điểm sàn (13 – 14 điểm), có trường điểm chuẩn cao hơn điểm sàn rất nhiều (27 điểm trở lên).

 Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?

Xem tiếp...

Tổng hợp điểm chuẩn trường Đại học sư phạm kĩ thuật TP. Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến nay

Tổng hợp điểm chuẩn trường Đại học sư phạm kĩ thuật TP. Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến năm 2013 (Cập nhật liên tục hàng năm)

 - Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn tham khảo, lựa chọn trường vừa sức học của mình. Biết lịch sử điểm chuẩn có thể giúp bạn lựa chọn trường một cách chính xác, phù hợp với sức học của mình

Xem tiếp...

Lịch sử điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương Hà Nội từ năm 2008 đến nay

Trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học, điểm chuẩn vào mỗi trường Đại học rất khác nhau: có trường điểm chuẩn là điểm sàn (13 – 14 điểm), có trường điểm chuẩn cao hơn điểm sàn rất nhiều (27 điểm trở lên).

Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Y Dược Hải Phòng năm 2016

- Dự kiến điểm chuẩn ĐH Y Dược Hải Phòng năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi THPTQG năm 2016 chúng tôi dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc ĐH Y Dược Hải Phòng năm 2016.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn trường ĐH Y khoa Vinh (V) từ năm 2009 đến nay

- Dưới đây là điểm chuẩn các trường Đại học Y Vinh từ năm 2009 đến năm 2013.

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Y Dược Cần Thơ năm 2016

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Y Dược Cần Thơ năm  2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi THPT Quốc Gia 2016, chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc ĐH Y Dược Cần Thơ năm học 2016 - 2017.

Xem tiếp...

Lịch sử điểm chuẩn trường ĐH Y Thái bình từ năm 2008 đến nay

Trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học. điểm chuẩn vào mỗi trường Đại học rất khác nhau: có trường điểm chuẩn là điểm sàn (13 – 14 điểm). có trường điểm chuẩn cao hơn điểm sàn rất nhiều (27 điểm trở lên).

Vậy làm thế nào để lựa chọn một trường Đại học phù hợp với bạn?

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Thủy Lợi năm 2016(ở cả hai cơ sở TLA và TLS)

Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi và đáp án các môn thi ĐH, chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc trường ĐH Thủy Lợi năm 2016

Xem tiếp...

Điểm chuẩn trường ĐH Y - Dược Huế (HU) từ năm 2009 đến nay

Dưới đây là điểm chuẩn các trường Đại học Y dược Huế từ năm 2008 đến năm 2013.

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Cần Thơ năm 2016

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH  Cần Thơ năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi và đáp án các môn thi ĐH, chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc trường  ĐH Cần Thơ năm 2016

Xem tiếp...

Tổng hợp điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường Đại học kinh tế quốc dân từ năm 2008 đến nay.

Tổng hợp điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường Đại học kinh tế quốc dân từ năm 2008 đến nay. (Cập nhật liên tục hàng năm)

- Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn tham khảo, lựa chọn trường vừa sức học của mình, giúp bạn có thể vững tin hơn khi dự thi vào trường Đại học.

- Dưới đây là điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường Đại học kinh tế quốc dân từ năm 2008 đến nay.

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn công an, an ninh, chữa cháy, hậu cần, cảnh sát 2016

- Căn cứ vào Lịch sử điểm chuẩn hàng năm, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi thi năm 2016, chúng tôi phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc khối công an, an ninh năm 2016

Xem tiếp...

Tổng hợp điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường Đại học Thương mại từ năm 2008 đến nay

Tổng hợp điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường Đại học Thương mại từ năm 2008 đến nay (Cập nhật liên tục hàng năm) - Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn tham khảo, lựa chọn trường vừa sức học của mình, giúp bạn có thể vững tin hơn khi dự thi vào trường Đại học. - Dưới đây là điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường Đại học Thương mại từ năm 2008 đến năm 2013.

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2016

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi các môn thi THPTQG 2016, chúng tôi  phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2016.

Xem tiếp...

Tổng hợp điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội (Điểm chuẩn từ năm 2008 đến nay)

Tổng hợp điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội: Điểm chuẩn từ năm 2008 đến năm 2013

Lịch sử điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội: Điểm chuẩn từ năm 2008 đến nay

- Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn tham khảo, lựa chọn trường vừa sức học của mình, giúp bạn có thể vững tin hơn khi dự thi vào trường Đại học.

- Dưới đây là điểm chuẩn các ngành đào tạo của ĐH Bách khoa Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2013.

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường ĐH thành viên thuộc ĐHQGTPHCM năm 2016

- Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường ĐH thành viên thuộc ĐHQGTPHCM năm2016: ĐH Bách khoa, ĐH KHTN, ĐH KHXH và NV, ĐH Quốc tế, ĐH CNTT, ĐH Kinh tế Luật, Khoa Y.

Xem tiếp...

Tổng hợp điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP. HCM (Điểm chuẩn từ năm 2008 đến nay)

Tổng hợp điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP. HCM  (Điểm chuẩn từ năm 2008 đến năm 2013)

Lịch sử điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP. HCM  (Điểm chuẩn từ năm 2008 đến nay)

 - Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường từ năm 2008 đến năm 2013 là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn tham khảo, lựa chọn trường vừa sức học của mình, giúp bạn có thể vững tin hơn khi dự thi vào trường Đại học năm 2014.

 - Dưới đây là điểm chuẩn các ngành đào tạo của  Đại học Bách khoa TP. HCM  từ năm 2008 đến năm 2013.

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn HV Ngoại giao năm học 2016

- Dự kiến điểm chuẩn  HV  Ngoại giao năm 2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi và đáp án các môn thi ĐH chúng tôi phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc HV ngoại giao

Xem tiếp...

Tổng hợp điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Tổng hợp điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế TP. Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến năm 2013, cập nhật liên tục hàng năm 

 - Lịch sử điểm chuẩn của một ngành - trường là một trong những kênh thông tin khá quan trọng giúp bạn tham khảo, lựa chọn trường vừa sức học của mình, giúp bạn có thể vững tin hơn khi dự thi vào trường Đại học năm 2014.

Xem tiếp...

Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào Học viện Bưu chính viễn thông cả hai cơ sở BVS và BVH năm 2016

- Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào Học viện Bưu chính viễn thông cả hai cơ sở BVS và BVH năm  2016. Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi 2016, chúng tôi phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc Học viện Bưu chính viễn thông năm 2016

Xem tiếp...

loading...